گیره دوبل استیل مدل 8485 دلی

۳۶,۰۰۰ تومان

فنر پوشه کادبلیو

۳۰,۰۰۰ تومان

گیره دوبل فلزی مدل 8352 KOOMEH

۶۰,۰۰۰ تومان

کلیپس پروانه ای کارتابل SAMIGEX

۱۵,۰۰۰ تومان

چسب فوری 1،2،3 400 میل ترک استار بوند

۳۲,۰۰۰ تومان

گیره دوبل استیل مدل 8485 دلی

۲,۰۰۰ تومان

گیره دوبل مدل 8483 دلی

۳,۵۰۰ تومان

فنر پوشه استیل 5549 دلی

۳۸,۰۰۰ تومان

گیره دوبل رنگی مدل 8552A دلی

گیره دوبل طرحدار مدل 8495 دلی

گیره دوبل مدل 8483 دلی

گیره دوبل فلزی مدل CBS EN.71