گیره دوبل استیل مدل 8485 دلی

۲,۰۰۰ تومان

چسب فوری 1،2،3 400 میل ترک استار بوند

۳۲,۰۰۰ تومان

فنر پوشه کادبلیو

۳۰,۰۰۰ تومان

گیره کاغذ 3 سانت مپد

۱۲,۰۰۰ تومان

کلیپس پروانه ای کارتابل SAMIGEX

۱۵,۰۰۰ تومان

گیره دوبل فلزی مدل 8352 KOOMEH

۶۰,۰۰۰ تومان

گیره دوبل استیل مدل 8485 دلی

۳۶,۰۰۰ تومان

گیره کاغذ مدل 0052 دلی

گیره دوبل مدل DINGLI DL.0006

کلیپس رنگی مدل MGM MC433

کلیپس مدل MGM M333

گیره دوبل مدل 38565 دلی