ذغال فشرده 3 عددی خیلی نرم (Extra) فابر کاستل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ذغال فشرده 3 عددی نرم (Soft) فابر کاستل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ذغال گرد فشرده کرتاکالر

۴۰,۰۰۰ تومان

مغز طراحی 5 میل کوه نور

۱۲,۰۰۰ تومان۳۷,۸۰۰ تومان

پودر ذغال سفید W کلارک

۳۰,۰۰۰ تومان

پودر کنته مشکی CH1 کلارک

۵۹,۵۰۰ تومان

پودر گرافیت متوسط G2 کلارک

۵۸,۰۰۰ تومان

ذغال فشرده مدیوم درونت

۱۴,۵۰۰ تومان

پودر ذغال B1 کلارک

۳۰,۰۰۰ تومان

ذغال 6 رنگ پژواک

۲۵,۵۰۰ تومان

ذغال کوچک پژواک

۵,۰۰۰ تومان

پودر گرافیت G1 مشکی کمرنگ کلارک

۵۸,۰۰۰ تومان